Valberedningen har som huvuduppgift att på föreningsstämman presentera de personer som är intresserade av att sitta i styrelsen samt intern revisor. Valberedningen är oberoende styrelsen på så sätt att styrelsen inte får påverka valberedningens val och presentation av kandidater.

 

Intresserad?

Är du intresserad av styrelsearbete eller vill du föreslå någon av dina grannar? Skicka e-post till: