Här återfinns rapporter över obligatoriskt återkommande egenkontroller vi som gemensamma fastighetsägare är skyldiga att utföra. Även den underhållsplan som styrelsen har att arbeta efter gällande framtida underhållsbehov finns att ladda hem här. Vad som till dags datum utförts i form av större underhållsåtgärder och investeringar beskrivs nedan.

Underhåll och investeringar

Pågående arbeten

Konvertering av två lokaler till lägenheter.

Utförda arbeten

2022 - Kompletterande av hängrännor och stuprör på balkonger och loftgångar.
2022 - Målning av tvättstuga/gemensamhetslokal på gården
2021 - Byte trapphusbelysning til LED
2021 - Total renovering av gården, inkluderande mark, grönska, cykelbodar, grindar m.m.
2021 - Byte av utrustning och modernisering av energisystem(bl.a varmvattenberedning och VVC).
2021 - Konvertering av tom lokal på Luftskeppsgatan 10 till 2 nya lägenheter.
2020 - Konvertering av tom lokal på Horisontvägen 97 till 4 nya lägenheter.
2019 – Byte maskinpark i tvättrummen i föreningslokalen på gården.
2018 – Byte passersystem tillsammans med installation av nytt låsschema.
2018 – Byte överliggare på loftgångar.
2017 – Byte ventiler på kall och varmvattenstammar samt automatiska avluftare.
2017 – Ombyggnad av två tvättrum i föreningslokalen på gården till gästrum/styrelserum.
2017 – Stamspolning.
2016 – Byte termostater inkl. ventiler på radiatorer samt injustering av värme.
2016 – Byte undercentral för fjärrvärme.
2015/2016 – Byte hissar i samtliga trapphus utom Pilotgatan 2.
2015 – Omdragning bredbandskablage till cat 6.
2015 – OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) samt kanalrensning.
2015 – Byte och målning kulvertbryggor.
2011 – Stamspolning.
2007 – Renovering av samtliga trapphus.
2006 – Föreningslokalen på gården byggdes om till tvättstuga.

 

Senast uppdaterat 2022-09-06

 

Ladda ned

Icon representing an icon