Här återfinns rapporter över obligatoriskt återkommande egenkontroller vi som gemensamma fastighetsägare är skyldiga att utföra. Även den underhållsplan som styrelsen har att arbeta efter gällande framtida underhållsbehov finns att ladda hem här. Vad som till dags datum utförts i form av större underhållsåtgärder och investeringar beskrivs nedan.

Underhåll och investeringar

Pågående arbeten

Gårdsrenovering – beräknas vara klart 2021 

Utförda arbeten

2021 - Byte av utrustning och modernisering av energisystem.
2021 - Konvertering av tom lokal på Luftskeppsgatan 10 till 2 nya lägenheter.
2020 - Konvertering av tom lokal på Horisontvägen 97 till 4 nya lägenheter.
2019 – Byte maskinpark i tvättrummen i föreningslokalen på gården.
2018 – Byte passersystem tillsammans med installation av nytt låsschema.
2018 – Byte överliggare på loftgångar.
2017 – Byte ventiler på kall och varmvattenstammar samt automatiska avluftare.
2017 – Ombyggnad av två tvättrum i föreningslokalen på gården till gästrum/styrelserum.
2017 – Stamspolning.
2016 – Byte termostater inkl. ventiler på radiatorer samt injustering av värme.
2016 – Byte undercentral för fjärrvärme.
2015/2016 – Byte hissar i samtliga trapphus utom Pilotgatan 2.
2015 – Omdragning bredbandskablage till cat 6.
2015 – OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) samt kanalrensning.
2015 – Byte och målning kulvertbryggor.
2011 – Stamspolning.
2007 – Renovering av samtliga trapphus.
2006 – Föreningslokalen på gården byggdes om till tvättstuga.

 

Senast uppdaterat 2021-02-06

 

Ladda ned

Icon representing an icon