Vår förening, med det fullständiga namnet HSB Bostadsrättsförening Luftskeppet i Stockholm, bildades i maj 2004.
Detta utgjorde ett förberedande steg för den ombildning som ägde rum den 15 december 2004 i samband med att bostadsrättsföreningen förvärvade fastigheterna från HSB.

Luftskeppet uppfördes 1985-1989 av byggbolaget BGB.

Byggnadernas totala yta är 13086 m2 och omfattar totalt 160 lägenheter fördelade enligt;

16 st ett rum och kök ca 41-60 m2
69 st två rum och kök ca 49-78 m2
57 st tre rum och kök ca 69-124 m2
18 st fyra rum och kök 90-118 m2

Förutom lägenheter finns ett antal förråd och kommersiella lokaler.

Ett fristående hus på gården inrymmer tvättstuga och gästrum/styrelserum.

 

Historia

Arkitekturen 
Fastigheterna med tillhörande landskap ritades av Arken Arkitekter AB. Arken Arkitekter bildades 1981 av arkitekter och ingenjörer som samtliga då arbetade på Ralph Erskines Arkitektkontor. Chefsarkitekt var Klas Tham och chef för landskapsarbetena var Pär Gustafsson.
Övriga kvarter som ingick i Arkens Skarpnäcksprojekt var Varmfronten, Fallskärmen, Flygsläpet, Horisonten och Flygledaren.

SAR:s Kasper Salinpris
För kvarteret ”Varmfronten” vann Arken Arkitekter år 1983, Kasper Salinpriset för årets bästa svenska arkitektur.
Priset delas ut av Svenska Arkitekters Riksförbund.

Ur prisformuleringen:
”Kvarteren ... uppvisar en stor formmässig rikedom som är lika ovanlig som inspirerande ... Särskilt vackra är kvarterets gårdar, där utformningen av såväl husens fasader, som planteringarna, i helhet och detalj, vittnar om inlevelse, omsorg och skicklighet. Arkitekturen har därmed fått goda förutsättningar att bilda ram till en levande bostadsmiljö.”
Arkens Skarpnäcksprojekt deltog i världsutställningen i arkitektur i Paris 1984, och har även omskrivits i ett flertal nationella och internationella tidskrifter.