Inom föreningen finns det flera alternativ att parkera sin cykel. Dessa redogörs för nedan. Viktigt att tänka på är att det inte är tillåtet att förvara sin cykel på loftgång eller i trapphus p.g.a. brandsäkerheten.

 

Cykelställ

Vill man parkera sin cykel på innergården så gör man det i något av de cykelställ som finns på gården. Cyklar som parkeras på annan plats på innergården, t.ex. fastlåst i ett staket, kommer att ses som övergiven och omhändertas. Uthämtning sker sedan på egen bekostnad från vår förvaltare. För att inte cykelställen ska bli en plats för bortglömda och avlagda cyklar genomförs en annonserad rensning varje år av vår förvaltare.

 

Cykelrum

På adresserna Luftskeppsgatan 8 och 10 har föreningen två cykelrum dit samtliga hushåll har tillträde via sina passerbrickor. I dessa utrymmen är det endast tillåtet att parkera cyklar och andra ting kommer att forslas bort utan förvarning för att sedan kunna återfås på egen bekostnad från vår förvaltare.

 

Cykelförråd

På föreningens innergård finns det även ett antal cykelförråd som vi boende kan hyra. Kostnaden är 100 kr/månaden och vill du ställa dig i kö gör du det HÄR.