Flygledarens lokal renoveras för närvarande.
Vi meddelar när den återigen är tillgänglig för uthyrning!

Föreningen har ingen egen föreningslokal, men grannföreningen Flygledaren låter oss generöst hyra deras.

Kostnaden för uthyrning är 500 kr/dygn. Hyran för lokalen kommer att faktureras dig som hyr separat från grannföreningen.

Föreningslokalen bokas på e-post,  Uppge namn samt lägenhetsnummer. Svar ges inom en vecka. Var ute i god tid för bokning.

Du får låna en bricka som ger dig tillträde till lokalen samt soprummet, vilka båda återfinns på adressen Luftskeppsgatan 3.

Lokalen hyrs inte ut vid nyår, midsommar eller 6:e juni, med undantag för student. Minderåriga måste ha vuxen närvarande i lokalen.

Lokalen är utrustad med ett 40-tal stolar samt porslin.

Har ni frågor, vänligen kontakta grannföreningen via e-postadressen ovan!