Varje bostadsrättshavare måste själv teckna bostadsrättstillägg via sin hemsförsäkring.
Den gemensamma bostadsrättstillägget i föreningens fastighetsförsäkring upphörde 1 Januari 2017.

Viktigt att känna till som bostadsrättshavare

Du ansvarar själv för lägenhetens inre till exempel golv, yt- och tätskikt i våtutrymme, innertak, innerdörrar, fönster, tapetsering, målning, köksinredning och sanitetsgods. Bostadsrättstillägget ersätter skador på lägenheten som du svarar för genom din underhållsskyldighet enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Förtydligande mellan hem-, bostadsrätts-, och föreningens fastighetsförsäkring

Hemförsäkring

Din hemförsäkring gäller för ditt lösöre och ersätter skador som bl. a beror på: Stöld, Läckage, Brand. Försäkringen ersätter också hushållsmaskiner samt glas i dörrar och fönster. Försäkringen ersätter merkostnader som kan tillkomma vid en evakuering. Ansvarsförsäkring kan betala ersättning om du som privatperson blir skadeståndsskyldig. I hemförsäkring ingår även andra viktiga moment som t ex reseskydd, rättsskydd och överfallsskydd.

Bostadsrättstillägg

Ditt bostadsrättstillägg ersätter skador på bostadsrätten som du är skyldig att underhålla såsom:

 • Badrum (yt- och tätskikt och badrumsporslin). Några bolag ersätter inte yt- och tätskikt, om dessa är orsak till skadan.
 • Kök (kyl, frys, spis, fläkt, diskbänk)
 • Vattenledningar i lägenheten
 • Övrigt (t ex golv, dörrar, fönster, elledningar)

Bostadsrättstillägget ersätter skador på egen bekostad, fast inredning, som du eller tidigare ägare skaffat till bostaden.

Fastighetsförsäkring

Bostadsrättsföreningen har en egen fastighetsförsäkring. Försäkringen innehåller Egendomsskydd, Hyresförlust, Ansvars- och Rättsskyddsförsäkring, Olycksfall för boende och besökare, Maskinförsäkring för byggnad, Oljeskadeförsäkring och Saneringsförsäkring. Skador i fastigheten bör i första hand anmälas till föreningens fastighetsförsäkring.

Fördelning av skadekostnader

Skadeexempel:

Vattenskada i våtutrymme/badrum. Skadeorsak är läckage vid klämring/golvbrunn pga. bristfälligt tätskikt. Fördelning sker enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Bostadsrättsföreningen:

Ansvarar för undersökningskostnaden, demontering av VVS, rivningskostnad kan hänföras som åtkomstkostnad, återställandekostnad fram till tätskikt, eventuell avfuktning och elförbrukning

Bostadsrättshavaren:

Ansvarar för återställande av ytskikt och tätskikt (avser både arbete och material) samt återmontering av VVS (t.ex. handfat, toalettstol etc.), eventuell elförbrukning.

Kompletterande försäkringsskydd – Bostadsrättstillägg

Några viktiga saker att ta hänsyn till oavsett var ni har tecknat er hemförsäkring:

 • Försäkringsbelopp vid allrisk(drulle) skador
 • Självrisker
 • Vad gäller för skador orsakade i våtutrymmen vid läckage pga. bristande tät/ytskikt
 • Finns det några max-tak för åldersavdrag på skadeersättningen?

Individuella bostadsrättsförsäkringar med breda villkor finns b.la. hos:

 • Folksam (omfattning stor)
 • Trygg-Hansa (inkl. tilläggen drulle- och utökad bostadsrättsförsäkring)
 • Länsförsäkringar
 • If Skadeförsäkring (minst Hem extra)
 • Moderna Försäkringar (minimum omfattning medium)
 • Dina Försäkringar (HSB hemförsäkring)
 • Kontrollera vad ni har ex. via facket, lärarförbundet etc.