Etablering Horisontvägen

Som några i föreningen kanske redan noterat, så håller gräsytan på Horisontvägen utanför oss på att etableras för ett större arbete.

Vi vill där bara påpeka att det inte är något som har med ett kommande arbete i vår förening att göra. Vi har inte fått någon bekräftelse, men vi tror att det har att göra med ett arbete hos vår grannförening Brf Horisonten på andra sidan Pilotgatan.

Marken är heller inte våran utan staden, så vi kan inte göra så mycket utan mest acceptera det rådande läget och nog räkna med att det kommer se ut som det gör en tid framöver. Vi återkommer såklart om mer information när den når oss.

Hälsningar
Styrelsen