Uppdatering: Sopsugen

I onsdags beslutade andelsägarna(där vår förening är en) av sopsugen att genomföra en renovering av huvudledningen av sopsugssystemet till en kostnad av ca 40 miljoner, där vår förenings kostnad sett till andelstal i anläggningen då blir ca 1,8 miljoner.

Arbetet kommer starta i augusti och vara klart i mitten av december, men då ledningen kommer delas in i flera sektioner kommer det vara möjligt att successivt starta upp systemet varför vissa kvarter kommer kunna nyttja sopsugen innan december. Tidsplanen är dock inte klar, så hur arbetet kommer påverka vår förening ber vi att få återkomma till.

Efter att denna renovering är gjord är det sagt att hela systemet åter kan tas i bruk. Dock vet man i nuläget inte hur dåliga övriga ledningar in på kvartersmark är, men vi kan nog räkna med att ytterligare investeringar kommer behöva göras för sopsugen de närmaste åren.

Vid frågor går det bra att maila . Dock kommer vi såklart fortsätta uppdatera, så snart ny information kommer.

Hälsningar
Styrelsen
Brf Luftskeppet