Storholmen förvaltning är sedan 2016 föreningens förvaltare och sköter den dagliga driften med ärendehantering från oss boende, fastighetsskötsel med veckovisa ronderingar för att upptäcka fel dit vi boende inte har åtkomst, den ekonomiska redovisningen och administrativ hantering vid t.ex. in och utflytt i föreningen.

Önskar man komma i kontakt med förvaltaren görs detta enligt alternativen nedan:

Telefonnummer: 08-520 252 00

Öppettider: Måndag-fredag 07.00-21.00

E-post: 

Felanmälan via formulär