Utöver de förråd som tillhör respektive lägenhet förfogar föreningen över ett antal extra förråd enligt nedan uppställning.

Vid intresse att hyra kontaktas vår förvaltare. De administrerar uthyrning och kan svara för vad som för tillfället är ledigt samt hanterar eventuell kölista.

Nummer Adress Storlek Pris/Månad Beskrivning
9501 Horisontvägen 87 B ca 1 kvm 100 kr Förråd i entréplan
9502 Horisontvägen 87 B ca 6 kvm 200 kr Troaxbur på vind
9503 Pilotgatan 4 ca 1 kvm 100 kr Förråd i entréplan
9504 Pilotgatan 12 ca 6 kvm 200 kr Troaxbur på vind
9505 Luftskeppsgatan 2 ca 6 kvm 200 kr Troaxbur i källare
9506 Luftskeppsgatan 4 ca 2 kvm 100 kr Förråd i entréplan
9507 Luftskeppsgatan 4 ca 4 kvm 200 kr Förråd i entréplan
9508 Luftskeppsgatan 4 ca 4 kvm 200 kr Förråd i entréplan
9509 Luftskeppsgatan 8 ca 6 kvm 200 kr Troaxbur på vind
9510 Luftskeppsgatan 8 ca 4 kvm 200 kr Förråd i entréplan
9511 Luftskeppsgatan 8 ca 4 kvm 200 kr Förråd i entréplan
9512 Luftskeppsgatan 10  ca 2 kvm 100 kr Förråd i entréplan
9513 Luftskeppsgatan 10 A ca 6 kvm 200 kr Troaxbur i entréplan
9514 Luftskeppsgatan 10 A ca 6 kvm 200 kr Troaxbur i entréplan
9515 Luftskeppsgatan 10 A ca 6 kvm 200 kr Troaxbur i entréplan
9516 Luftskeppsgatan 10 A ca 6 kvm 200 kr Troaxbur i entréplan
9517 Luftskeppsgatan 10 A ca 6 kvm 200 kr Troaxbur i entréplan
9518 Luftskeppsgatan 12 A ca 2,5 kvm 100 kr Troaxbur i entréplan
9519 Luftskeppsgatan 12 A ca 2,5 kvm 100 kr Troaxbur i entréplan
9520 Luftskeppsgatan 12 A ca 2,5 kvm 100 kr Troaxbur i entréplan
9521 Luftskeppsgatan 12 A ca 2,5 kvm 100 kr Troaxbur i entréplan
9522 Luftskeppsgatan 12 A ca 2,5 kvm 100 kr Troaxbur i entréplan