Här publiceras information kring vår gård.

Stämmobeslutat gestaltningsförslag, vilket är resultatet av en boendedialog(7/11-2019) med efterföljande förslagspresentation(12/2-2020).

Gestaltningsförslag Luftskeppet  

Gestaltningsförslag belysning Luftskeppet

Systemhandlingar för renoveringen och underlag vid upphandlingen av entreprenör.

Handlingar gård

Handlingar belysning

Skisser uteplatser

Illustration uteplatser Horisontvägen

Illustration uteplatser Luftskeppsgatan