Våren 2018 gjordes en stor satsning på att förbättra skalskyddet genom att ett beröringsfritt passersystem installerades samtidigt med ett nytt låssystem. Detta innebär att vi boende inte längre behöver använda nycklar till gemensamma utrymmen utan all inpassering sker via brickor eller porttelefon. Nedan följer en förklaring kring de olika delarna av systemet. 

Brickor

Varje hushåll kan max inneha 6 stycken brickor. Önskas flera krävs en skriftlig ansökan med underlag för behovet till vår förvaltare för godkännande. Brickorna är numrerade 1-6 och kommer fungera dygnet runt.

Bricka nummer 1 är röd och tänkt som huvudbricka och fungerar i alla entréer till det trapphus du bor i och cykelrummen, på Luftskeppsgatan 8 och 10, samt ge tillträde till lägenhetsförråd, tvättstuga och eventuellt övrigt utrymme inom fastigheten som kan bli aktuellt för ditt hushåll under tiden du bor i föreningen. Undantaget adresserna Horisontvägen 91 och 97 samt Pilotgatan 12 där portar finns placerade i portaler. Dessa fungerar endast som utgång.

Övriga brickor är blå och kommer endast att ge tillträde till det trapphus du bor i samt cykelrummen på Luftskeppsgatan 8 och 10.

Längst ned på sidan finns bilder på hur respektive bricka ser ut.

Vid in och utflytt

Du som är på väg att flytta in i föreningen kommer att få en ny uppsättning brickor av förvaltaren. Där kommer föreningen stå för tre stycken. Önskas ytterligare brickor kan detta beställas till självkostnadspris i samband med att förvaltaren skapar brickorna som föreningen står för.

För dig som är på väg att flytta från föreningen kommer brickornas behörighet att plockas bort och dessa kan därmed kastas när flytten är klar. 

Entreér och grindar med porttelefon

Varje trapphus huvudentré och grind är försedda med en porttelefon som är kopplad till ett telefonnummer till dig som bor i lägenheten. Namnet eller namnen på er som bor i lägenheten står i en rullista och efter att samtalet har kopplats upp så öppnar man dörren genom att ”trycka” 5 på telefonen.
(Här intill finns en fullständig användarmanual till porttelefonfunktionen att läsa. Ringa 1707 Användarmanual)

Eftersom porttelefonin är kopplad till den ”privata” telefonen är det viktigt att ändringar av telefonnummer görs till vår förvaltare. Telefonnumret är inte synligt i displayen på porttelefonen. Att ha sitt telefonnummer i porttelefonen är inget krav. Det försvårar dock såklart för eventuella gäster att besöka er.

För att minimera risken för att denna funktion ska missbrukas eller bli ett störningsmoment kommer porttelefonen endast att gå att använda mellan 06.00 och 22.00. Övrig tid får besökare ringa det nummer som ert hushåll valt att få inlagt i porttelefonen för att komma in i trapphuset.

Vid in och utflytt

Du som är på väg att flytta in i föreningen kommer behöva uppge vilka telefonnummer som ni önskar få inlagda till vår förvaltare. Samtidigt kommer då tidigare boendes namn och telefonnummer att raderas från porttelefonen. Om du behöver access för att öppna grinden kontaktar du oss på  

Tvättstugan

I den gemensamma föreningslokalen mitt på gården, ligger föreningens fyra tvättrum. Dessa bokas med den röda huvudbrickan via bokningstavlan i entrén i lokalen . Mer information om tvättstugan finner du HÄR.

Förråd

För att komma in till det förråd som hör till din lägenhet använder du den röda huvudbrickan. Varje förråd är märkt med respektive lägenhetsnummer. Du har alltså endast tillträde till det utrymme där ditt förråd är beläget.

För utpassering från vissa förrådsutrymmen kommer det sitta touchknappar för att man inte ska kunna öppna grinden från utsidan. Dessa sitter olika i respektive trapphus, men minst 1 meter från dörren/grinden. Det kan därmed vara bra att orientera sig den första gången man besöker utrymmet för att förvissa sig om var touchknappen sitter.

Miljörum

Miljörummet på Luftskeppsgatan 3 delar vi med grannföreningen Flygledaren som även bär ansvaret för utrymmet. Därför fungerar inte brickorna för passersystemet dit. Dit är det istället en separat bricka som behövs för tillträde. Se längst ned på sidan för exempel. 

Vid in och utflytt

Du som är på väg att flytta in i föreningen kommer att få en ny uppsättning brickor av förvaltaren, vilket även inbegriper en bricka till miljörummet. Samtidigt kommer brickan för dig som flyttar att avregistreras och kan därför kastas.

Ny bricka

Ibland händer det att man tappar bort en bricka eller att den går sönder. Då kan du beställa en ny enligt nedan länkar.

Bricka till passersystemet

Bricka till miljörummet

De olika brickorna

Huvudbricka

Kan beställas HÄR.

Bricka till portar och cykelrum

Kan beställas HÄR.

Bricka till miljörummet

Kan beställas HÄR