För att underlätta med vårt boende har styrelsen upphandlat gemensamma avtal med prisvärda och kvalitetssäkrade entreprenörer. Dessa entreprenörer kan ni känna er trygga med att använda, när ni behöver fixa något i lägenheten. Listan uppdaterats kontinuerligt och återkom gärna om det är något ni saknar.

 

Säkerhetsdörr

Föreningen har skapat ett ramavtal med Prodoor Säkerhetsdörrar Sverige AB. Där har vi ett fast baspris som skiljer sig beroende på om du har en entrédörr utomhus eller inomhus. Ni hittar kostnaden och vad som ingår för respektive dörr i specifikationen nedan samt kontaktuppgifter till leverantören. Ni behöver ange om ni har entrén utomhus eller inomhus och vilken färg er dörr har idag, samt eventuella tillägg utöver vad som ingår i baspriset. För att hålla nere kostnaden för ny säkerhetsdörr och att vi inom kort kommer behöva sätta upp fastighetsboxar har vi avstått från brevinkast till dörrarna. Istället kommer föreningen stå för en tillfällig brevlåda vid den boendes dörr, vilken då kommer ingå i montaget av säkerhetsdörren. 

Ramavtal Prodoor BRF Luftskeppet.pdf