Att bo i bostadsrätt innebär att dela sitt boende med andra och med det att visa ömsesidig hänsyn och respekt till varandra för att vårt boende ska kännas tryggt, säkert och framförallt trivsamt. Oftast kommer man långt med lite sunt förnuft och ett samtal med sina grannar, men för att underlätta för alla följer nedan ett antal vägledande riktlinjer som ska ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, Bostadsrättslagen, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

 

Ljud

Tänk på att ditt golv är din grannes tak och dina väggar även är din grannes. Därför är det viktigt att tänka på ljudnivån i din lägenhet.

Mellan 22.00 - 07.00 på vardagar och 22.00 – 10.00 på helger, bör vi visa större hänsyn. Det innebär inte att oväsen kan föras övriga tider på dygnet, men toleransnivån för ljud bör hållas högre övrig tid.  

Större jobb i lägenheter förläggs till vardagar mellan 08.00 och 16.00. Störande arbeten av ihållande art ska alltid meddelas grannar.

Tänk på att även eventuella gäster bör respektera dina grannar. Detta ska dock inte hindra någon från att t.ex. ha en fest. Det bästa är dock att i förväg meddela sina grannar om detta.

 

Balkong och uteplats

Balkongen/uteplatsen ska inte användas till permanent förvarning av föremål som inte kan anses höra till normal möblering av balkong eller uteplats.

Sätt gärna upp balkonglådor men häng dem alltid på insidan av balkongen.

Mata inte fåglar. Rester av fågelmat på marken kan locka till sig skadedjur.

Det är absolut förbjudet att kasta ut cigarettfimpar från balkongerna. Fimpa inomhus!

Grillning med kol-eller gasolgrill är inte tillåten på din balkong eller uteplats p.g.a. brandrisken.

Du bör inte skaka dina mattor eller sängkläder från fönster, balkong eller loftgång. Då hamnar dammet och smutsen hos dina grannar.

Parabolantenner får inte monteras på fastighetens balkong eller fasad. Paraboler får ställas upp fritt på balkonggolvet men ska inte sticka utanför balkongen.

Önskade ändringar/tillägg på balkong eller fasad ska godkännas av styrelsen och alltid utföras av auktoriserade hantverkare. Inglasning kräver bygglov.

Balkongen/uteplatsen ska ses som en del av bostadsrätten varför samma lagar, regler och stadgar gäller för den som din lägenhet.

 

Husdjur

Självfallet är husdjur välkomna i föreningen. Du som är husdjurets ägare är dock skyldig att dessa inte stör andra boende eller förorenar i fastigheten eller på gården. Med det menas att ditt djur ska vara under uppsikt inom fastigheten och att ingen rastning sker på föreningens innergård. Hundar ska alltid vara kopplade inom föreningens område.

 

Trapphus, entréer, loftgångar och vindar

Samtliga utrymmen enligt ovan är utrymningsvägar och måste hela tiden hållas fria i händelse av brand. Det är inte heller tillåtet att förvara någonting i trapphus som går att antända. Föremål som står i våra gemensamma utrymmen kommer utan förvarning att omhändertas av vår fastighetsskötare och återfås därefter på egen bekostnad.

Barnvagn förvaras inne i lägenheten eller i förråd.

Cyklar ska vara i cykelställ eller i cykelförråd.

Samtliga våra gemensamma utrymmen är rökfria.

 

Gården

Vår gård är vår gemensamma yta för lek, möten och rekreation. Visa där hänsyn mot dina grannar.

Det är tillåtet att grilla på anvisad plats. Efteråt ska grillkol och sopor tas omhand och kastas.

Mopeder eller andra motordrivna fordon får ej förekomma på annat sätt än att de leds. 

Skadegörelse på material eller växtlighet är inte tillåtet.

 

Tvättstuga

Tvättstugan finns i separat byggnad på gården och är öppen mellan 06.00 – 23.00.

Bokning sker med den röda brickan till vårt passersystem.

Efter avslutat pass tas ludd och annat skräp undan. Torka även av maskiner och golv för att hålla tvättstugan i gott skick.

Mer information kring vår tvättstuga finns HÄR.

 

Sophantering

Hushållssopor kastas i väl förslutna påsar i sopnedkast i trapphus som är anslutet till ett centralt sopsugssystem.

INGET ANNAT FÅR KASTAS I SOPNEDKASTET – det kan orsaka kostsamma stopp.

Miljörum finns på Luftskeppsgatan 3 och delas med grannföreningen, här kastar du wellpapp, glas, metall, plast, batterier och el-artiklar. Miljöfarligt avfall kastas vid ICA på Skarpnäcks Allé.

Mer information kring vår sophantering finns HÄR.

 

Ovanstående är antaget av styrelsen 2019-04-02 och gäller tillsvidare.