Ventilationssystemet i Luftskeppets fastigheter är mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning, vilket förklaras nedan. Detta innebär att vi aldrig får koppla på en köksfläkt på ventilationen, utan det är endast kolfilterfläktar som är tillåtna, vidare får vi inte heller sätta igen/stänga friskluftsventilerna ovanför fönstrerna i våra lägenheter och under inga omständigheter bygga igen de ventilationsdon som finns i rummen i våra lägenheter. Allt detta för att luftflödet ska fungera och vi boende ha ett tillfredsställande inomhusklimat. Enligt lag upprätthålls även föreningens kontroll av detta genom s.k. OVK(obligatorisk ventilationskontoll) var sjätte år. Du hittar protokollet för den senaste utförda kontrollen under Fastighetsfakta. Upptäcks fel under denna kontroll kan du som boende bli skyldig att åtgärda nedslagen om ovan inte restriktioner inte uppfyllts.

 

Mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning (FX) 

Mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning är detsamma som frånluftsventilation med skillnaden att man har installerat en värmeväxlare eller frånluftsvärmepump för att generera värmeåtervinning. Vid mekanisk frånluftsventilation kan man säkerställa en tillräcklig ventilation i huset, genom att mekaniskt fläkta ut frånluften.

Smart värmeåtervinning

Men mekanisk frånluft med värmeåtervinning använder man en värmeväxlare, eller en frånluftsvärmepump, för att återvinna värmen i ventilationsluften. Genom att kontrollera hur mycket luft som ventileras ut, kan man säkerställa tillräcklig ventilation, samtidigt som man för den sakens skulle inte förlorar värme i onödan.

Så funkar frånluftsventilation med värmeåtervinning

Vid mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning kontrolleras frånluften mekaniskt. Genom ett stadigt luftflöde ut ur huset skapar man ett undertryck, som i sin tur leder till att luft letar sig in i huset genom uteluftsdonen och otätheter. Ventilationsluften förs genom kanaler till en frånluftsvärmepump. Frånluftsvärmepumpen återvinner värmen i luften och ventilerar sedan ut betydligt kallare luft. Värmen som frånluftsvärmepumpen återvinner går till uppvärmning av vatten, som i sin tur återigen värmen upp huset via radiatorer och/eller golvvärme. Frånluftsvärmepumpen producerar också tappvarmvatten.

 

 

 

För dig som bor i lägenhet med det interna lägenhetsnumret 155-160 gäller inte ovan då dessa lägenheter är utrustade med egna ventilationsaggregat. Det viktiga för dig som bor i någon av dessa lägenheter är att filtret till aggregatet ska bytas en gång i halvåret, vilket utförs av vår förvaltare. Är du därför osäker på när/om byte ska ske kontaktar du dem.