Under förra veckan påbörjades ett arbete med att byta s.k. trimventiler på raditorstammarna i det hus som täcker adresserna Horisontvägen 87 - 93. Om elementen hos er som bor här känns kalla är detta då anledningen eftersom radiatorsystemet har tömts för att bytet ska kunna genomföras. Arbetet beräknas vara klart under början av juni, men förhoppningsvis kommer detta inte vara ett problem då sommarvärmen till slut anlänt i Sverige. Däremot ska detta arbete inte påverka varmvattnet, så har ni problem med det bör det anmälas till vår förvaltare.

Arbetet med att byta dessa trimventiler kommer efter sommaren sedan fortsätta på Pilotgatan 6 -10. Mer hinner vi tyvärr inte med innan hösten och kylan är åter. Tidigare år har vi även bytt ventiler på adresserna Luftskeppsgatan 4 – 12. Vi hade såklart önskat att detta hade kunnat göras i samtliga hus på en gång, men dessvärre är det en ganska komplicerad historia, som dels kräver att systemet töms på vatten varför perioden för bytet blir koncentrerat till de månader som är varma och dels är ett detektivarbete då dessa ventiler tenderar att ha byggts in vid lägenhetsrenoveringar under åren samt i några enstaka fall redan vid uppförandet av våra fastigheter. Med det sagt så kommer vi såklart se till att alla våra fastigheter där dessa ventiler förekommer kommer att åtgärdas, men med ovan sagt hinns bara ett visst antal lägenheter med varje värmeperiod. 

Hälsningar
Styrelsen

Gemensam fixardag och
visning av skyddsrummet

Söndagen den 19 maj, 11:00-13:00, bjuder vi in till gemensam fixardag.
För de som vill kommer vi att ha visning av skyddsrummet.

Som avslutning grillar vi korv tillsammans.

Vi träffas utanför tvättstugan och går igenom vad som behöver göras och delar ut arbetsmaterial och handskar.

En container står utanför grinden på Horisontsvägen och där kan ni slänga saker ni behöver bli av med. 
Containern kommer att vara öppen på söndagen från 10:30 och framåt eftermiddagen, så passa på att bli av med stort skräp! Dock inte miljöavfall- eller el-avfall!

Hälsningar från styrelsen

Säkerhetsdörr - ramavtal

Intresset har varit stort för att byta till en ny ytterdörr/säkerhetsdörr och nu är avtalet är förlängt till den 30 juni!

Du tar själv kontakt med företagets kontaktperson och hittar hela erbjudandet och alla information HÄR länk till hemsidan där vi har lagt ramavtalet och övrig text om erbjudandet.

Hälsningar

Styrelsen

Härmed kallas medlemmarna i HSB Brf Luftskeppet i Stockholm till ÅRSSTÄMMA 2024

Torsdagen den 25:e april.
Från 18:30 bjuder vi på fika!
Stämman inleds 19:00.

Observera adressen!
Stämman hålls i grannföreningen HORISONTENS lokal på Horisontvägen 73.

Se på kartan nedan.

 

Dagordning med bilagor samt årsredovisning återfinns nedan. För dig som önskar det hela i pappersform går det bra att maila eller kontakta vår förvaltare på 08-520 252 00 och få det skickat till sig.
Under följande länk kan du läsa om hur en årsstämma ska fungera Länk: Årsstämma

Karta och adress årsstämma

Årsredovisning 2023 - klar.pdf

Dagordning årsstämma 2024

 
Väl mött!
Styrelsen

Nyheter våren 2024

Stämman 

Datum för årets stämma blir torsdagen den 25 april. Kallelse till stämma sker genom anslag på föreningens tvättstuga, samt i varje port, tidigast en månad och senast fjorton dagar före stämman. Årsredovisningen tillsammans med dagordning görs tillgänglig för medlemmar via luftskeppet.se. Om medlem önskar en utskrift ombesörjs det. 

Säkerhetsdörr - ramavtal

En påminnelse.
I höstas gjorde vi en upphandling för att underlätta vid köp av ny ytterdörr/säkerhetsdörr och om vi gemensamt skulle kunna få ner kostnaderna för den enskilde lägenhetsinnehavaren.
Priset i nuvarande avtal med dörrleverantören gäller fram till den 31 mars så ta kontakt med dem om ni behöver en ny ytterdörr.
Ramavtal Prodoor BRF Luftskeppet.pdf

Gemensamma utrymmen

Vi vill påminna om det gemensamma ansvaret vi alla har för vår förening.
Läs gärna igenom Brf Luftskeppets stadgar och våra trivselregler!

Länk Stadgar Länk Strivselregler
Vi lyfter särskilt att det inte får ställas grejer, skräp, byggsopor i våra gemensamma utrymmen. Varje onsdag går vår fastighetsskötare igenom våra lokaler och samlar ihop det som står i vägen.
Det kostar tusentals kronor per år för föreningen att forsla bort bråte som lämnas. Trapphus, entréer, loftgångar och vindar

Samtliga utrymmen enligt ovan är utrymningsvägar och måste hela tiden hållas fria i händelse av brand. Det är inte heller tillåtet att förvara någonting i trapphus som går att antända. Föremål som står i våra gemensamma utrymmen kommer utan förvarning att omhändertas av vår fastighetsskötare och återfås därefter på egen bekostnad.

Barnvagn förvaras inne i lägenheten eller i förråd.

Cyklar ska vara i cykelställ eller i cykelförråd.

Samtliga våra gemensamma utrymmen är rökfria.

Inbrott

Den senaste tiden har tyvärr några medlemmar haft inbrottsförsök i lägenheter och inbrott i förråd.
När det gäller lägenheter rekommenderar vi att om ni inte är hemma, har lampor på timer. Det ger en hint om att någon är hemma. Om du är bortrest under en längre tid, be någon titta till lägenheten och ta bort post som kan synas utifrån.
När det gäller förråd kan vi bara be alla att se till att portar och grindar går i lås. Rapportera till styrelsen om det är problem med någon dörr som borde vara låst och kontakta polisen om ni ser något misstänkt.

Städdag och skyddsrummet

I maj när vädret är stabilt samlas vi återigen för en städdag med korvgrillning och container. Då kommer vi också att be några gå igenom skyddsrummet efter att MSB har nya rekommendationer när det gäller vår krisberedskap. Länk MSB

Tips

Gå gärna tillbaka och läs tidigare Nyheter och bli påmind om vad som har hänt i föreningen de senaste åren.

Glad Påsk 

 

hälsar vi i styrelsen till er