Då det vid vattenskada hos förskolan Gitarren på Luftskeppsgatan 2 uppdagats utifrån kommande väta i fasaden behöver området mellan porten för Luftskeppsgatan 2 och fram till trottoaren längs Luftskeppsgatan dräneras. Detta innebär att marken utanför Luftskeppsgatan 2 kommer att grävas upp och ett skydd monteras mot fasaden.

Arbete kommer pågå från 30/1 och i cirka 3 - 4 veckor framåt beroende på vad vädret tillåter. Under denna period kommer passering via grinden på Luftskeppsgatan 2 inte vara möjlig utan all passering kommer behöva ske via grinden i portalen på Pilotgatan 4 – 12 där även grindens öppettider kommer anpassas till förskolans öppettider och därmed vara öppen dagtid under vardagar.

För dig som bor Luftskeppsgatan 2 kommer det vara en aning stökigt vid er port under denna tid, men ingen påverkan i övrigt och entrén kommer att kunna användas som vanligt.

För er som har cykelförråd, numrerat 1 – 9, i nämnda område är det sagt att dessa ska gå att använda under arbetets gång möjligen med periodiska avstängningar, som förhoppningsvis också kommer gå att lösa tillsammans med de som utför arbetet om det kommer till en sådan situation.

Vid frågor kontakta styrelsen på

Hälsningar
Styrelsen

Föreningsstämma

Den 20 april 19:00 är det föreningsstämma.

Formell kallelse till stämman kommer att ske på hemsidan, genom anslag på anslagstavlan i
tvättstugan och i portar samt via sms, men skriv redan nu upp datumet i kalendern.

Motion till stämman

Medlem som önskar få visst ärende behandlat på föreningsstämma ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före mars månads utgång. Mer info och hjälp med hur du skriver en motion finner HÄR.

Valberedningen

Snart börjar valberedningen sitt arbete och är du intresserad av att
delta i styrelsearbetet eller föreslå en granne kan du
redan nu kontakta valberedningen på 

Tvättstugan

Nu fungerar taggen igen, men det är smidigt att boka via vår hemsida. Vill du kunna boka tvättstugan digitalt via luftskeppet.se hör du av dej till styrelsen på .

De nya lägenheterna

På adventsminglet i december visade vi ritningar och informerade om att bygglovet är klart för de nya lägenheterna på Luftskeppsgatan 8 och Horisontvägen 91A .Byggstart är planerad till februari och vi återkommer med mer exakt tidsplan för arbetet när detta är satt.

Gästrummet

I och med att ombyggnationen sätter i gång behöver vi stänga gästrummet för uthyrning och låna ut detta utrymme till entreprenören för lunch och raster tills lägenheterna står klara. Rummet stängs fr.o.m. 1 februari och vi återkommer igen när vi har ett exakt datum för när vi åter låter hyra ut rummet till oss boende.

Cykelrummet

Då cykelrummet på Luftskeppsgatan 8 kommer bli en del av de nya lägenheterna behöver ni som har cyklar där idag att flytta dessa till annan plats för förvaring.
Föreningen har ytterligare cykelrum på Pilotgatan 12 dit man får behörighet genom att maila till .
Det finns även möjlighet att hyra något av föreningens 45 cykelbodar till en kostnad av 100 kr/månaden. Önskar ni hyra en sådan bod, så kontaktar du vår förvaltare.

Cyklar som finns kvar efter den 31/1 kommer att flyttas till föreningens förråd och återfås genom att styrelsen kontaktas.

Sms

Har du aldrig fått något SMS från oss betyder det att vi inte har ditt
mobilnummer!
För att ordna det kan du gå in på länken
https://forms.gle/k8snbEqwYSthQfJ2A och följa instruktionerna. En till
möjlighet är att du tittar på anslaget i tvättstugan!

Elkostnader

Till sist vill vi påminna om att vi tillsammans kan hålla nere
föreningens elkostnader genom att vara sparsamma med varmvattnet! Så
en vänlig uppmaning är att inte duscha längre än nödvändigt, att inte
diska under rinnande vatten,
att kanske inte fylla upp ett badkar flera gånger om dagen.

Hälsningar
Styrelsen

 

Nu faller snön igen och våra snöröjare är igång, men det är svårt för dom att hinna med.

Tills snöröjningen är i fas måste vi hjälpas åt och hålla undan snön så alla kommer fram och ingen halkar. 
Det står sandhinkar och snöskyfflar i nästan alla portar.

Tar sanden slut finns det att fylla på från gårdens två sandlådor, en utanför tvättstugan och en uppe i backen ovanför lekplatsen.

Takskottning

När det gäller takskottning gör snöröjarna riskbedömning och har koll på isbildning och när det måste börja skottas.

Hälsningar
Styrelsen

Tyvärr ligger möjligheten att boka tvättstugan med tagg nere. Service är beställd!

Om du vill kunna boka tvättstugan digitalt via luftskeppet.se hör du av dej till styrelsen på

Hälsningar från styrelsen

Ekonomi

Den senaste tidens allt kärvare ekonomiska klimat har väl inte undgått någon och de ökande kostnaderna känns även i vår förening.
När det gäller räntekostnader ligger vi bra till eftersom föreningens två större lån är bundna fram till vintern 2023 respektive 2024.
Därför har styrelsen valt att initialt inte röra avgiften till kommande år. En höjning från 2024 kommer dock vara oundviklig.
Förhoppningen är dock att framtida höjningar kan ske i mindre portioner under en flerårsperiod.
Styrelsen kommer att lägga mycket tid på ekonomisk uppföljning under kommande år.

Den 15 december bjöd vi in till ett adventsmingel med lussebullar och pepparkakor. Vi informerade om det ekonomiska läget.
Efter det hade vi frågestund med diskussion.
Mycket handlade om vad vi kan påverka och hur vi kan hjälpas åt att hålla nere kostnaderna.

De senaste åren har vi bytt ut den mesta av belysningen till ledlampor och 2021 blev vi klara med byte av värmepumpar och
övriga installationer uppe i fläktrummen som tillverkar varmvatten. Åtgärder som på sikt ska sänka föreningens energiförbrukning.
Vi ser att vår elförbrukning har sjunkit, men eftersom elpriserna stiger, så har elkostnaderna ändå blivit högre.
Den gemensamma belysningen kan vi inte göra något åt men det kan vi göra med varmvattnet.

Elkostnader och varmvatten

Vår fastighet är utrustad med stora tankar på vinden där varmvattnet förvaras efter att det har producerats, och
därmed så är inte varmvattnet en outsinlig källa. Det tar en stund för värmepumparna att göra nytt
varmvatten och tar varmvattnet slut får man helt enkelt vänta tills värmepumpen jobbat klart.
Så en vänlig uppmaning är att inte duscha längre än nödvändigt, att inte diska under rinnande vatten,
att kanske inte fylla upp ett badkar flera gånger om dagen.

Den uppmaningen är dels för dina grannars skull, men även för miljön och föreningens ekonomi.

Sophantering

Styrelsen vill återigen påminna att för oss som tillhör en stationär sopsug, så gäller inte den obligatoriska matavfallssorteringen förrän juli 2024.

Däremot behöver vi alla bli bättre på att hantera återvinningen av förpackningar och grovsopor i vårt miljörum.
Rummet är tyvärr byggt efter en återvinning som fanns i slutet av 1980-talet och därmed inte dimensionerat för dagens e-handel för att ta ett exempel.
Vi är ca 250 hushåll som ska dela på utrymmet, men hjälps vi alla åt att göra rätt kan vi kanske göra situationen
hanterbar för alla parter. Hushåll som sophämtare.
Lätta saker att komma ihåg är att endast kasta saker som går ner i kärlen, aldrig ställa något på golvet samt ta isär och vika ihop kartonger så att fler ryms.

Valberedningen

Snart börjar valberedningen sitt arbete och är du intresserad av att
delta i styrelsearbetet eller föreslå en granne kan du
redan nu kontakta valberedningen på 

Tips

Gå gärna tillbaka och läs tidigare Nyheter och bli påmind om vad som har hänt i föreningen de senaste åren.

God Jul och ett
Gott Nytt År

hälsar vi i styrelsen till er