Stämmoprotokoll

Här är protokollet från stämma den 20 april.

Stämmoprotokoll

Hälsningar
Styrelsen