Nyheter våren 2023

 

Nyheter våren 2023

 

Gemensam fixardag:

Söndagen den 14 maj, 11:00-13:00, bjuder vi in till gemensam fixardag och som avslutning grillar vi korv tillsammans.

Vi träffas utanför tvättstugan och går igenom vad som behöver göras och delar ut arbetsmaterial och handskar.

En container står utanför grinden på Horisontsvägen och där kan ni slänga saker ni behöver bli av med. 
Containern kommer att vara öppen från 10:30 och framåt eftermiddagen, så passa på att bli av med stort skräp! Dock inte miljö- eller el-avfall!

Ekonomi:

De bistra ekonomiska tiderna med höjda elpriser och räntor har väl inte undgått någon. Och tyvärr nödgas vi höja avgiften lite tidigare än vi informerade om på ekonomiträffen i december.
Höjningen blir till en början 5% med start för juliavgiften. En ytterligare höjning blir vid helårsskiftet och hur stor den blir får det kommande ekonomiska läget avgöra, men det är stora lån som ska omförhandlas från väldigt låga räntenivåer.
Gällande ekonomin kommer vi som tidigare år bjuda in till en träff i höst-vinter då läget beskrivs och möjlighet till frågor ges.

Elkostnader och varmvatten:

Vår fastighet är utrustad med stora tankar på vinden där varmvattnet förvaras efter att det har producerats, och därmed så är inte varmvattnet en outsinlig källa.
Det tar en stund för värmepumparna att göra nytt varmvatten och tar varmvattnet slut får man helt enkelt vänta tills värmepumpen jobbat klart.
Så en vänlig uppmaning är att inte duscha längre än nödvändigt, att inte diska under rinnande vatten, att kanske inte fylla upp ett badkar flera gånger om dagen.

Den uppmaningen är dels för dina grannars skull, men även för miljön och föreningens ekonomi.

Cykelbodar:

Cykelbodarna på gården är ofta fullbelagda, men nu finns det fyra lediga. Ett förråd
kostar f.n. 100 kr/månaden och det är vår förvaltare Storholmen som sköter uthyrningen.

Sophantering:

Att ha sopnedkast i trapphuset är en bekvämlighet vi måste vårda! Därför ber vi er att endast kasta väl knutna påsar i nedkasten och inget annat. Stopp drabbar föreningen med onödiga kostnader. Detsamma gäller lösa ting som ställs i våra gemensamma utrymmen. Det ser inte bara tråkigt ut utan kostar kollektivet pengar som kan användas till mer produktiva saker.

Grillarna på gården:

Vi har tre grillplatser på gården och de används flitigt. Vi ber er att ta hand om skräp efter er, göra ren grillen efter användning och vara rädd om materialen så de håller bra i flera år.

Skärgårdsskogen:

Den 8 maj är sista dagen att lämna synpunkter på förslaget så glöm inte att göra din röst hörd!

Länk till Samråd om Skärgårdsskogen

Vatten och avlopp:

Vi vill påminna om det gemensamma ansvaret vi har för vårt fina kvarter. Husen byggdes på 80-talet och har snart 40 år på nacken. En av de svagaste punkterna i en byggnad med den åldern är dess avloppsledningar.

Enkla råd är:

  • i toaletten spolar du bara ner toalettpapper och det som kommer från kroppen,
  • du rengör regelbundet avloppet i kök och badrum,
  • du rengör golvbrunnen i badrummet,
  • du torkar ur kärl från fett innan du sköljer och diskar dem.

Länk till hur du gör rent avlopp i kök och golvbrunn i dusch.

 


Hoppas att vi ses den 14 maj!

Hälsningar

Styrelsen