Åtgärder på värmestammarna för Luftskeppsgatan 4 - 8

Kommande vecka kommer vi påbörja arbete på adresserna Luftskeppsgatan 4 och 6 med att byta s.k. trimventiler, som sitter på värmestammen. Detta arbete innebär även att vi kan behöva komma in på adressen Luftskeppsgatan 8 då dessa adresser sitter ihop. Själva bytet av ventiler på 8:an kommer dock ske först efter sommaren.

Anlitad entreprenör är RVS Rörservice och vi ber er att försöka vara tillgängliga, så att vi till vintern kan säkra upp den framtida värmekomforten i huset för nämnda adresser. Alla frågor hänvisas till RVS Rörservice.

Hälsningar
Styrelsen