Inbjudan till medlemsmöte mm.

Medlemsmöte 13 februari på Horisontvägen 73

Gemensam el

Den 13 februari 18:00 är du välkommen på informationsmöte om gemensam el och föreningens aktuella ekonomiska läge.

Anmäl dej senast den 8 februari så bjuds du på en semla. Länk till anmälan: Anmälan till 13 februari
Du får naturligtvis komma på medlemsmötet utan anmälan, men då blir det ingen semla :-)
Observera adressen, eftersom grannföreningens lokal fortfarande renoveras kommer vi att vara i Horisontens festlokal på Horisontvägen 73!

Festlokalen ligger på Horisontens gård och nås enklast via portalen mittemot vår grind mot Pilotgatan.
Gå igenom portalen och ta direkt till vänster. Passera cykelbodarna och förskolan så ser du strax lokalen!

På mötet kommer en representant för företaget som vi har handlat upp som berättar och svarar på frågor.
Här följer en påminnelse om vad gemensam el kommer att innebära.

"På stämman 2021 beslutades det att föreningen skulle införa IMD (Individuell mätning och debitering) för el och varmvatten. Detta är ett arbete som legat i träda då annat har kommit emellan. Nu i höst har dock styrelsen, i ett första steg, handlat upp ett avtal för införandet av gemensam el. Vi börjar med elen då detta är en relativt billig investering som betalar sig för föreningen ganska omgående. (Systemet som vi investerar i är utbyggbart och på sikt kan även mätningen av varmvattnet kopplas på.)

Kortfattat innebär det att föreningen tecknar avtal med elbolaget istället för att vi boende tecknar avtal. Det gör att hushållen slipper de fasta kostnaderna för elen eftersom vi som kollektiv endast kommer att ha ett avtal för elnät och elhandel.

Förhoppningsvis kommer vi som kollektiv även kunna köpa in elen billigare än vi gör som enskilda konsumenter och på så vis får vi ner kostnader för oss även där.

Införandet kräver ingen åtkomst till våra lägenheter utan kommer ske enkelt genom att elmätarna på vinden i våra hus byts ut tillsammans med modifiering av föreningens elcentral."

Det ekonomiska läget

Vi går igenom föreningens ekonomiska läge, låneportfölj och vattenskadorna som inträffat under åren 2022-2023.
Med efterföljande frågestund.

Stämman 2024

Datum för årets stämma blir torsdagen den 25 april. Kallelse till stämma sker genom anslag på föreningens tvättstuga, samt i varje port, tidigast en månad och senast fjorton dagar före stämman. Årsredovisningar görs tillgänglig för medlemmar via luftskeppet.se. Om medlem önskar en utskrift ombesörjs det. Länk: Årsstämma

Motioner till stämman

Är det något speciellt du vill ska hända i föreningen så skriver du en motion till styrelsen och senast den 29 februari ska motioner skickas eller lämnas till styrelsen. Länk: Motioner

Valberedningen

Om du är sugen på att sitta i styrelsen, vara internrevisor eller delta i valberedningen tar du kontakt med valberedningen.
Senast den 31 mars önskar valberedningen ha in förslag. Länk: Valberedningen

Välkomna önskar styrelsen