Nyheter sommaren 2024

Först vill vi tacka tacka alla som deltog på den gemensamma fixardagen med besök i skyddsrummet och korvgrillning. Den blev lika lyckad som förra året.
Nu är redan sommaren i full blom och gården är så blomstrande fin.
Om ni reser bort över sommaren rekommenderar vi att ha lampor på timer. Det ger en hint om att någon är hemma. Om du är bortrest under en längre tid, be någon titta till lägenheten och ta bort post som kan synas utifrån.
När det gäller förråd kan vi bara be alla att se till att portar och grindar går i lås. Rapportera till styrelsen om det är problem med någon dörr som borde vara låst och kontakta polisen om ni ser något misstänkt.
Här följer några nyheter och påminnelser!

Avgiftshöjning

Redan förra sommaren när den första avgiftshöjning på över ett decennium skedde aviserades det att vi kommer behöva avgiften i flera steg framöver för att få en ekonomi i balans. Vi kommer därför fr.o.m. 1 juli åter höja avgiften till föreningen med 5%. Styrelsen försöker dock att hålla höjningarna lite lägre än behovet och möta den ekonomiska situationen även på kostnadssidan. En förhoppning är att periodiciteten på höjningarna kan minska framöver.

 

Gemensam el

Nu är vi snart i mål med att få över samtliga hushålls elabonnemang under ett gemensamt avtal. Något vi informerade om på möte i februari och kort innebär att du som enskild boende inte längre kommer behöva egna avtal för el utan kommer bli debiterad på din månadsavi enligt din förbrukning. Detta innebär besparingar i form av att fasta kostnader, som kostnaden för elnät, försvinner och att föreningen, som nu blir en storkonsument av el, kan köpa in el billigare. Exakt hur debiteringen kommer se ut återkommer vi till, men förhoppningen är att detta kommer börja gälla fr.o.m. 1 juli med en första debitering vid avgiftsaviseringen för fjärde kvartalet i år. 

 

Utredning avloppsledningar

Under våren har vi filmat och utrett skicket på våra samlingsledningar för vårt kvarters avloppsledningar. Detta har vi gjort då våra ledningar börjar nå en ålder då underhållsåtgärd kan komma behövas. Lyckligtvis visade utredningen att våra ledningar mår förvånansvärt bra och bör hålla många år till utan annan åtgärd än underhållsspolning, vilket vi kommer planera in till hösten och kombinera med en total stamspolning i alla lägenheter.    

Det som dock visade sej är att det finns en del ansamlingar av fett och det vi kan hjälpas åt med att aldrig spola ner fett i avloppet, utan torka ur stekpannor etc. med hushållspapper innan de sköljs av med varmvatten.

 

Miljörummet

Dessvärre behöver vi påminna om hur vi hanterar återvinningen av förpackningar och grovsopor i vårt miljörum.
Rummet är tyvärr byggt efter en återvinning som fanns i slutet av 1980-talet och därmed inte dimensionerat för dagens e-handel för att ta ett exempel.
Vi är två föreningar med ca 250 hushåll som ska dela på utrymmet, men hjälps vi alla åt att göra rätt kan vi kanske göra situationen hanterbar för alla parter. Hushåll som sophämtare.

Lätta saker att komma ihåg är att endast kasta saker som går ner i kärlen, aldrig ställa något på golvet samt ta isär och vika ihop kartonger så att fler ryms.

Släpp inte in någon, som själva inte kommer in rummet.

Har du större saker som inte ryms i miljörummets kärl, så har Stockholm vatten och avfall (SVOA) fler alternativ för upphämtning av grovavfall och föreningen försöker åtminstone en gång om året att ta in en container där du kan slänga grovavfall.

 

Utsortering av matavfall

Nu har Staden till slut funnit en lösning, att sortera ut matvafallet, för oss som tillhör en stationär sopsug. Detta är något som varit obligatoriskt sedan 1/1 2023, men där vi haft dispens. Nu kommer en grön påse att återinföras och optiskt sorteras ut hos SVOA:s anläggning. Detta kommer ske under tidig höst och vi kommer informera när det är dags om hur det kommer gå till samt var vi kan få tag på de gröna påsarna.

 

Grillregler

Grillning med kol- eller gasolgrill är inte tillåten på din balkong eller uteplats p.g.a. brandrisken, men en elgrill får användas. Tänk bara på att det inte osar in till grannen.
När du har grillat på någon av gårdens grillplatser ber vi er att inte lämna kvar kol, tändvätska och raster. 
Var sparsam med grillvätska med tanke på miljön och lukten. Vid tvättstugans grillplats finns en elstolpe och vi rekommenderar starkt att använda en elektrisk grilltändare! 
Gör ren grillen när du är klar och lämna platsen som du själv vill finna den.

Glad sommar
önskar styrelsen