Inglasning av balkong

Det har kommit till styrelsens vetskap att firman Nordiska Inglasningar har delat ut information om att de samlar intresserade för balkonginglasningar och att de i den informationen hänvisar till ett webbformulär i föreningens namn.

Styrelsen vill meddela att den INTE har något med detta att göra. ALLA frågor ska ställas till bolaget bakom informationen.

Hälsningar
Styrelsen
Brf Luftskeppet