Säkerhetsdörr

Funderar du på att byta till säkerhetsdörr? Boende på Horisontvägen 87B samlar ihop intresserade grannar i föreningen för en gemensam offert. Ju fler vi är desto bättre pris! Vi ämnar byta dörrar inom 3 månader, till brandsäkra, ljuddämpande och inbrottsäkra dörrar som är SS-EN 162 certiferade. Om du vill vara med, kontakta Stephanie på stephanie @ kollektivetlivet . se så snart som möjligt!
 
vänligen,
Stephanie Bleier