Så här får du information

INFORMATIONSKANALER INOM BRF LUFTSKEPPET   

 

Styrelsen vill att det ska vara enkelt för dig som medlem och boende att bli uppdaterad om vad som händer i föreningen. Nedan följer en förklaring av de kanaler som föreningens styrelse använder sig av, när den ska informera oss boende.

 

1.     Hemsidan, www.luftskeppet.se, är den primära informationskanalen.
Här finns all information kring boendet och hur det fungerar i vår förening.
Fyra gånger per år lägger vi i styrelsen upp det årstidsperiodiska nyhetsbrev som berättar om vad som är på gång i föreningen.
Viktigast är ändå ALLA händelser däremellan som vi boende behöver ha information om. Det kan gälla allt från städning i cykelförråd till avspärrningar på gården p.g.a. kommande arbete eller ren administrativ information från vår förvaltare.
Vi försöker alltid ha någon veckas framförhållning, så besöker du hemsidan regelbundet missar du inget.
Smidigaste är ändå att du registrera dig på hemsidan, för då får du notiser till din mejl när det läggs ut nyheter.

 

2.     Anslagstavlan i tvättstugan på gården används som komplement till hemsidan. Här hamnar till exempel alltid de årstidsperiodiska nyhetsbreven. Även viss annan information som gäller kommande händelser inom föreningen sätts upp här, såsom kallelse till stämma eller annan föreningsaktivitet och större arbeten. Räkna dock inte med att allt kommer upp på denna yta.

 

3.     SMS-tjänsten har vi bara använt oss av i något år och den är endast tänkt att nyttjas vid extraordinära tillfällen där behovet av information i det närmaste är direkt. Det kan till exempel gälla pågående problem i ett trapphus eller på gården. Detta tycker vi är ett väldigt bra sätt att nå ut på, då alla nog har en telefon.
Därför vill uppmana dig som ännu inte har anmält ditt telefonnummer till oss att göra det, och nedan följer tre olika sätt:

 

 

 

1.     Skanna QR-kod och ange era uppgifter i ett webbformulär.  

2.     Mail till

3.     På ett skrivet papper i brevlådan i tvättstugan med namn, telefonnummer, adress och lägenhetsnummer.

 

Vänlig hälsning
Styrelsen