Byggstart

Den 6/3 startar arbetet med konverteringen av de två lokalerna på Horisontvägen 91A respektive Luftskeppsgatan 8 till sammanlagt fem nya lägenheter. Till att börja med gäller det rivning av insidan och det bör inte innebära några större störningar i boendemiljön för de som har sin lägenhet i dessa trapphus även om oljud och byggsäckar kan förekomma.

Vi kommer tillsammans med entreprenören att göra vårt yttersta för att informera under arbetets gång och vad som kommer ske från vecka till vecka.

Hälsningar
Styrelsen